BeatMeet 2016 Jönköping

BeatMeet 2016 Jönköping blir i år den 19 november.
Här på hemsidan kommer schemat för BeatMeet Jönköping Festival/ Conference
läggas upp så småningom.
Under tiden kan du följa vårt arbete på Facebook. Mer info kommer snart!