Festivalkansliet! Här hämtar du ut ditt festivalband!

BeatMeets festivalkansli hittar du på Elite Stora Hotellet. Där hämtar du ut ditt festivalband! Det går också bra att köpa sitt festivalband på plats. BeatMeet Karta