Konferenspunkt utgår

The Gear som skulle var i Ole Bull 12.30 utgår från konferensprogrammet.