Niclas Engelin från In Flames till BeatMeet Conference

Niclas Engelin - In Flames Niclas Engelin - In Flames

Musikbranschpanelen kommer handla om musikbranschen idag. Hur artister, arrangörer och bokningsbolag samverkar.

Dessa kommer att delta i panelsamtalet: Niclas Engelin - artist: In Flames, Joppe Pihlgren – Livemusik Sverige, Alexandra Wanngård – Nordisk Frekvens, Martin Johansson – Monstera, Emma Carlsson – MTA, Anders Landelius – artist: Dead Soul & Holly Astera – A&R på Svenska inspelningar/Universal.

Moderator: Claes Olson
BeatMeet gillar deltagarkultur och här har du chansen att vara delaktig genom att ställa frågor.